Mandag 6. november, 18.00 - 21.00

Avlyst Ledertrening: Veiledning som metode

Avlyst p.g.a. for få deltakere - nytt kurs blir satt opp i februar.

Veiledning som metode er et viktig prinsipp i speideren. De fleste kan forklare med ord hva som menes med veiledning, men det er ikke alltid like lett å gjøre om til praksis. Vi gjør oss bevisste på ulike lederstiler og vår egen rolle som speiderleder. Du får kjennskap til situasjonsbestemt ledelse og hvordan du kan bruke veiledning i ulike situasjoner. Du får også trening i refleksjon.

Annonse
Djoin