Mandag 3. juni, 16.30 - 21.00

Guppestyre samling

Kretsstyret inviterer styrene i alle kretsens grupper og ledertrenere til en faglig og sosial kveld. Ksenia Sazonova som er prosjektleder for gruppeutvikling på forbundskontoret kommer.

- Lederopplæring i egen gruppe. Hvordan kan gruppene legge til rette for opplæring? v/Ksenia Sazonova, prosjektleder gruppeutvikling på forbundskontoret

- Hva utfordringer og behov har din gruppe? Alle gruppene får 3 minutt hvor
de legger frem hva de mener krets og forbund kan bidra med i utviklingen av speidergruppen! v/Tor Børge Salvesen, kretsleder

- Planleggingshuset. Hvordan prioriterer vi og planlegger langsiktig?
v/Ksenia Sazonova, prosjektleder gruppeutvikling på forbundskontoret

- Status daglig drift i kretsen med gjennomgang av programmet fremover v/daglig leder
Rovertilbud til høsten
Ledertrening for unge ledere
Ledersamtale i regi av kretsen
Storhaugprosjektet

  • Friluftshuset Orre
  • Tor Børge Salvesen, 906 04 581
  • Speiderskjorte
  • Meld deg påMeld frafall
  • Påmeldte:
Annonse
Aftenbladet