Torsdag 1. oktober

Vandrere fellesarrangement i kretsen - dato/døgn ikke satt!

Planlegges av kretspatruljen i samarbeid med kretsstyret.

Annonse
Norled