Vil du vite mer om speiding?

Kontakt

Vesterlen krets av
Norge speiderforbund
Revheimsveien 126
4043 Hafrsfjord


Org. nr. 871 554 862
SR-Bank kontonr. 3201 30 18625

EHF-faktura 871554862 eller faktura@vesterlen.no

Daglig leder

Ivar Anton Nøttestad

Styret

Kretsleder
.. Eve Nordvall, tlf. 950 81 028 evenord@online.no
Visekretsleder
.. Per Eivind Solum, tlf. 952 42 575 per.eivind.solum@gmail.com
Styremedlem
.. Torunn Fjelde Hansen, tlf. 959 32 283 torunnfh@online.no
.. Ole Christian Wigestrand tlf. 976 39 161 olechrw@hotmail.com
.. Silje Therese Beyer Olsen, tlf. 990 95 670
.. Morten Aardalsbakke Andersen, tlf. 905 15 309 mibaa@lyse.net
.. Benedicte Pettersen, tlf. 452 97 970 benedicte.leon@hotmail.com
Vara styremedlem
.. Haakon Kasper Kristiansen, tlf. 971 72 560 haakonkasper@gmail.com

Vesterlen speidermuseum

Våganessvingen 5B, 4052 Røyneberg
For avtale om besøk/omvisning kontakt Esther tlf. 920 28 706

Veteranene (OG)

Leder: Else Karin Bjelland, tlf. 951 10 278

Speidernes beredskap

For avtale om undervisning/øvelser post@roverspeiderne.no
ALARM telefon 51 59 39 00

Logo Vesterlen krets

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Gorgon