Fredag 13. november - Søndag 15. november

UTSATT av smittvernhensyn: Tropp: Patruljeførerkurs I - del II kurshelg Camp773

Torsdag 5.nov:
Vi må dessverre utsette dette kurset til smittesituasjonen er mer under kontroll.
- Det blir vanskelig å samle så mange fra så mange skolekretser på ett område til en overnattingstur.

Sammen planlegger og gjennomfører vi kjekke og lærerike speidermøter. Aktiviteter patruljefører kan gjennomføre med sin patrulje når de kommer hjem. 3 til 6 speidere (OBS!) av de som er/skal være patruljeførere/assistenter og 1 - 2 i troppsledelsen (gjerne også med 1-2 yngre ledere/rovere) til patruljeførertrening I og II. Hvis dere er mer enn 6 speidere er dere 2 patruljer og trenger 1-2 ledere på hver patrulje.

Du får med deg hjem 5 spennende patruljemøter

Del I: mandag 26.oktober
Del II: fredag 13.- søndag 15.november på Camp773
Del III: dato våren 2021 kommer

Annonse
Tide buss