Vil du vite mer om speiding?

Kontakt

Vesterlen krets av
Norge speiderforbund
Revheimsveien 126
4043 Hafrsfjord

Hjemmeleder for kretsens arrangement treffes på tlf. 51 59 39 00

Org. nr. 871 554 862
SR-Bank kontonr. 3201 30 18625

EHF-faktura 871554862 eller faktura@vesterlen.no

Daglig leder

Ivar Anton Nøttestad

Styret

Kretsleder
.. Eve Nordvall, tlf. 950 81 028 evenord@online.no
Visekretsleder
.. Per Eivind Solum, tlf. 952 42 575 per.eivind.solum@gmail.com
Styremedlem
.. Torunn Fjelde Hansen, tlf. 959 32 283 torunnfh@online.no
.. Ole Christian Wigestrand tlf. 976 39 161 olechrw@hotmail.com
.. Silje Therese Beyer Olsen, tlf. 990 95 670
.. Morten Aardalsbakke Andersen, tlf. 905 15 309 mibaa@lyse.net
.. Benedicte Pettersen, tlf. 452 97 970 benedicte.leon@hotmail.com
Vara styremedlem
.. Haakon Kasper Kristiansen, tlf. 971 72 560 haakonkasper@gmail.com

Vesterlen speidermuseum

Våganessvingen 5B, 4052 Røyneberg
For avtale om besøk/omvisning kontakt Esther tlf. 920 28 706

Veteranene (OG)

Leder: Else Karin Bjelland, tlf. 951 10 278

Speidernes beredskap

For avtale om undervisning/øvelser post@roverspeiderne.no
ALARM telefon 51 59 39 00

Logo Vesterlen krets

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Aftenbladet