Vil du vite mer om speiding?

Kontakt

Vesterlen krets av
Norge speiderforbund
Revheimsveien 126
4043 Hafrsfjord

Hjemmeleder for kretsens arrangement treffes på tlf. 51 59 39 00

Org. nr. 871 554 862
SR-Bank kontonr. 3201 30 18625

EHF-faktura 871554862 eller faktura@vesterlen.no

Ansatte

Daglig leder Ivar Anton Nøttestad

Prosjektkoordinator Katrine Bergsaker

Krtetsstyret

Kretsleder
- Cato Bjerkeli, tlf. 913 56 798 cato.bjerkeli@speiding.no
Visekretsleder
- Vibeke Bø Langalend, tlf. 900 70 906 vibeke.bo.langeland@speiding.no
Styremedlem
- Frode Ausbø, tlf. 930 14 694 frode.austo@speiding.no
- Heidi Bratland, tlf. 952 93 659 heidi.bratland@speiding.no
- Emilie Bøgelund, tlf. 986 29 133 emilie.bogelund@speiding.no
- Johan Nordbø Visnes, tlf. 991 11 866 johan.nordbo.visnes@speiding.no

Roverombud

Johan Nordbø Visnes, leder
Maren Grødem Larsen
Sofie Qvinesland
Regine Hatlestad
Niclas Lunde

Vesterlen speidermuseum

Våganessvingen 5B, 4052 Røyneberg
For avtale om besøk/omvisning send epost til museet@vesterlen.no
Kontaktpersoner:
Åse Wathne mobil 958 63 482
Lovise Mæland mobil 415 10 707
John Ottar Motland mobil 915 99 747

Veteranene (OG)

Leder: Aud Steinsland, tlf. 971 90 611

Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest

For avtale om undervisning/øvelser sbg.sorvest@speiding.no
ALARM telefon 51 59 39 00
Mer info: https://sorvest.speidernesberedskap.no/

Logo Vesterlen krets

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Camp773