Vil du vite mer om speiding?

Kontakt

Vesterlen krets av
Norge speiderforbund
Revheimsveien 126
4043 Hafrsfjord

Hjemmeleder for kretsens arrangement treffes på tlf. 51 59 39 00

Org. nr. 871 554 862
SR-Bank kontonr. 3201 30 18625

EHF-faktura 871554862 eller faktura@vesterlen.no

Ansatte

Daglig leder Ivar Anton Nøttestad

Prosjektkoordinator Katrine Bergsaker

Krtetsstyret

Kretsleder
- Tor Børge Salvesen, tlf. 906 04 581 tor.borge.salvesen@speiding.no
Visekretsleder
- Vibeke Bø Langalend, tlf. 900 70 906 vibeke.bo.langeland@speiding.no
Styremedlem
- Emilie Bøgelund, tlf. 986 29 133 emilie.bogelund@speiding.no
- Sondre Lura, tlf. 977 64 189 sondre.lura@speiding.no
- Cato Bjerkeli, tlf. 913 56 798 cato.bjerkeli@speiding.no
- Maren Grødem Larsen, tlf. 480 78 608 maren.grodem.larsen@speiding.no

Roverombud

Johan Nordbø Vistnes, leder
Maren Grødem Larsen
Sofie Qvinesland
Regine Hatlestad
Niclas Lunde

Vesterlen speidermuseum

Våganessvingen 5B, 4052 Røyneberg
For avtale om besøk/omvisning send epost til museet@vesterlen.no

Veteranene (OG)

Leder: Aud Steinsland, tlf. 971 90 611

Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest

For avtale om undervisning/øvelser sbg.sorvest@speiding.no
ALARM telefon 51 59 39 00
Mer info: https://sorvest.speidernesberedskap.no/

Logo Vesterlen krets

Djoin

Besøk www.djoin.no for mer informasjon, spørsmål eller tilbakemelding.

Annonse
Svitun assuranse