Fredag 25. september - Søndag 27. september

Flyttet til våren: Ledertrening trinn III

8.sept. 2020: Flyttet til våren

PRAKTISK SPEIDERLEDELSE
Dette er et kurs for deg som har fullført trinn 1 og 2 i grunntreningen
eller har vært leder en stund uten å få med deg alle moduler i trinn 1 og 2.
Du får innsikt i Speidermetoden i praktisk speiderarbeid og trening i
å tilpasse lederstilen til enhver situasjon.
Etter kurset skal deltakerne:
–anvende veiledning som ledelsesform og bruke speidermetoden i praksis
–ha en større forståelse for speidingens verdigrunnlag
–ha en dypere innsikt i hvordan du leder og veileder andre ledere
Hovedtemaene for kurset er ledelse av medledere. På kurset får du prøve deg som patruljefører for andre speiderledere under en tur og andre speideraktiviteter. Gjennom tilbakemelding og evaluering får du mulighet til å reflektere over din egen lederstil. Kurset gir deg også en forståelse for speidingens verdigrunnlag,
og setter deg i stand til å kunne overføre dette til dine speidere og speiderledere gjennom ord og handling.

Annonse
SR bank