Mandag 9. november, 18.00

Ledersamling med tema: Speiderting og dugnad

Ledersamling med gjennomgang av saker før delegater reiser på Speidertinget til helgen.

Tema dugnad; Hvorfor dugnad? Hvilken dugnad? Dugnad i forhold til inntekt, vedlikehold, reisekasse, foreldreforening m.m.

Annonse
Aftenbladet