Lørdag 8. mai - Tirsdag 25. mai

Kretsbannerkonkurranse i speiding

Mandag 12.april:
Vi håper så mange som mulig ønsker å være med på KBK 2021 - Kampen om Rygertronen 2021. Det blir spennende og lærerikt, begivenhetsrikt og inspirerende. KBK (kretsbannerkonkurransen) er óg en kvalifisering til NM i speiding. NM i speiding 2021 blir avholdt i kretsen 13. juni 2021. Patruljene som har kvalifisert seg får tilsendt/utdelt nasjonal oppgave.

KAMPEN OM RYGERTRONEN – KBK 2021
Selvbestemte patruljehaiker gjennomføres ila mai 2021. Påmeldte patruljer får tilsendt oppgaver som skal løses under haiken.
Oppgavebesvarelsene sendes inn til oppgitt e-postadresse innen 25. mai 2021. Alle deltakere får tilsendt merke i etter 25. mai. 2021. .

Haikeperiode: 8. mai – 25. mai 2021
Siste frist for innsending av løsninger på oppgavene: 25. mai 2021

Frist for påmelding: 16. april 2021: heidi.bratland@speiding.no

Patruljepris: 300 kroner (Skal fortrinnsvis betales i forkant. Ellers blir faktura sendt i etterkant).
----------

Torsdag 8.april:
Smittesituasjonen i Rogaland er fortsatt alvorlig. Komiteen hadde møte i går kveld hvor det ble vedtatt at vi går over til plan B. Det betyr i første omgang at forhåndsoppgave 4 (utfordringen) ikke blir sendt ut til gruppene.

Det jobbes nå videre med PLAN B, slik at patruljene kan gå på haik i løpet av mai. Selvbestemte patruljehaiker med tildelte/tilsendte oppgaver blir nå løsningen for kvalifisering til NM i speiding 2021. Patruljene må fortsatt være påmeldt for å kunne delta.

Informasjon om påmelding får du her: heidi.bratland@speiding.no
----------

Tirsdag 6.april:
Mange av dere er allerede påmeldt kretsbannerkonkurranse/patruljehaik 8.-9.mai.
- med det smittetrykket som er nå kan det være at arrangørene må gå til plan B.

UANSETT - det blir lagt opp til at patruljene kan komme seg på haik, med noen oppgaver og hvor smittevernregler følges.

Til dere som er usikre på om patruljen er klar; det vil være mulig for dere troppsledere og følge 2 skritt bak speiderne og veilede slik at de får følt mestringen med å være på tur «alene».

Så arbeid videre med forberedelser til patruljehaik og deltagelse på kretsbannerkonkurranse.

Mer info om plan B og opplegget kommer senest i helgen.

Tirsdag 9.mars:
Påmelding er åpnet:
Heisann! Da åpner vi for påmelding til årets KBK! Vi gjør det litt annerledes dette året, og har valgt en digital løsning som gjør at det er mulig å endre informasjon enkelt og greit for gruppene. Løsningen blir et digitalt skjema, som er mulig å endre helt frem til siste påmeldingsfrist og som da lukkes, og kun gjøres leselig men ikke mulig å redigere.

Det eneste jeg trenger fra gruppene for å gi de tilgang til påmeldingsskjemaet er en mailadresse og informasjon om fra hvilken gruppe de tilhører! Det er denne personen som skal melde på patruljene fra egen gruppe. Dette også på grunn av personvern, får man kun tilgang til egen gruppes skjema.

Mailadresse, krets og Gruppe sendes på mail til : Heidi på heidi.bratland@speiding.no
Spørsmål om påmelding kan rettes til meg eller Helen Sola Norland (post@rogalandspeider.no)

Det planlegges i år at årets kretsbannerkonkurranse blir gjennomført som en patruljehaik.

Videre blir det kanskje gjennomført et NM i speiding med de beste patruljene fra kretsene 13.juni.

Vesterlen krets i Norges speiderforbund og Rogaland krets av KFUK KFUM speidere arrangerer denne kretsbannerkonkurransen (KBK) sammen.

Annonse
Norled