Fredag 18. juni - Lørdag 19. juni

Dugnad Camp773

Flott hvis grupper motiverer foreldre til å delta i vedlikehold av leirstedet til alle gruppene!

Annonse
Hubroo