Onsdag 15. september

Søknadsfrist hytter Camp773, Frikvarteret og Melshei vinter/vår 2022

Husk søknadsfrist 15.september for hyttene Camp773, Frikvarteret og Melshei vinter/vår 2022 (1.1. - 31.6.)

De som ønsker å være prioritert som speidergruppe ved leie av Camp773, Frikvarteret og Melshei må søke innen 15.september (dere får svar før 1.oktober). Etter den tid er det første mann til mølla for alle.

Camp773: Send søknad til post@camp773.no

Melshei: Send søknad via https://www.1sandnes.no/melsheihytta

Frikvarteret: I vintersesongen fra 15.desember t.o.m. påske er helger og ferier i bruk av Speidernes beredskapsgruppe. Speidertropper som ønsker hovedhytta med 22 senger kan søke om leie av denne. Alle speidertropper som ønsker dette søker post@frikvarteret.no om dette innen 15.september (etter dette blir helger fordelt).

Annonse
Norled