Tirsdag 2. november, 18.00 - 21.00

Ledertrening: Speidermetoden

Speidermetoden utgjør noe av det mest unike med speiderbevegelsen. Baden-Powell nevnte en
gang at det ikke egentlig var så viktig hva speideren gjorde så lenge de benyttet seg av speidermetoden.

Speidermetoden består av 8 elementer:
• Samfunnsengasjement
• Symbolikk, rammer og lek
• Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
• Medbestemmelse og ansvar
• Forpliktelse gjennom lov og løfte
• Learning by doing
• Bruk av patruljesystemet
• Friluftsliv

Annonse
SR Regnskap