Torsdag 4. november, 18.00 - 21.00

Ledertrening: Programplanlegging

Sammen med andre ledere planlegger vi speiderprogram i praksis for dine speidere.
Trening på bruk av speidernes programverktøy, fokus på Speidermetoden, føringer og praktiske
ting som er viktig å ta hensyn til – det blir det gode speideraktiviteter av!

Annonse
SR bank