Onsdag 26. januar

Har du forslag til delegater fra Vesterlen krets

Onsdag 9.mars er det årsmøte i kretsting for Vesterlen krets, og da er det valg av delegater til Speidertinget, Speiderforum, Roverforum og kretsens valgkomite.

Delegater til Speiderting (2 år):
Vesterlen krets kan pr. i dag stille med 8 delegater i tillegg til kretsleder. Minst 3 av delegatene skal være under 25 år. Ordinært Speidertinget er 11.-13. november på østlandet. Kretsen dekker reise og opphold for sine delegater. Valget gjelder for 2 år (hvis det f.eks. blir ekstraordinært speiderting). Alle grupper oppfordres til å foreslå sin kandidat.

Representanter til Speiderforum (2 år):
Vesterlen krets skal velge 2 speidere med vararepresentanter i alderen 13 til 16 år til Speiderforum som avvikles nasjonalt 21.-23.oktober. Alle grupper oppfordres til å foreslå sin kandidat.

Representanter til Roverforum (2 år):
Vesterlen krets skal velge 2 rovere med vararepresentanter i alderen 16 til 20 år til Roverforum som avvikles nasjonalt 21.-23.oktober. Alle grupper oppfordres til å foreslå sin kandidat.

De som sitter i dagens valgkomiteen og som behandler og legge frem forslag for kretstinget på delegater til Speiderting er :
De som sitter i valgkomiteen er:
Trond Haugland (Godeset) epost: trond.haugland@lyse.net
Asbjørn Hogstad (Hinna) epost: a.hogstad@gmail.com
Hanne Beth Bratland (1.Sandnes) epost: hbbratland@gmail.com

Forslagene kan sendes til en i valgkomiteen, eller via valg@vesterlen.no

Valgkomite (2 år):
Vesterlen krets skal velge 3 medlemmer til valgkomite for 2 år.
Det er kretsstyret som behandler og legger frem forslag for kretsting på valgkomite for kretsen. Forslagene sendes til post@vesterlen.no

Alle oppfordres til å sende inn forslag med frist 26.januar

Annonse
Sparebankstiftelsen