Fredag 11. november - Søndag 13. november

Tropp: Patruljeførerkurs I - del II kurshelg Camp773

Sammen planlegger og gjennomfører vi kjekke og lærerike speidermøter. Aktiviteter patruljefører kan gjennomføre med sin patrulje når de kommer hjem. 3 til 6 speidere (OBS!) av de som er/skal være patruljeførere/assistenter og 1 - 2 i troppsledelsen (gjerne også med 1-2 yngre ledere/rovere) til patruljeførertrening I og II. Hvis dere er mer enn 6 speidere er dere 2 patruljer og trenger 1-2 ledere på hver patrulje.

Du får med deg hjem 5 spennende patruljemøter

Del I: mandag 31.oktober
Del II: fredag 11- søndag 13.november på Camp773
Del III: dato våren 2022 kommer.

Annonse
Frikvarteret