Søndag 15. januar

Har du forslag til kandidater til kretsstyret?

I begynnelsen av mars er det årsmøte i Vesterlen krets. Hele kretsstyret er på valg. Det skal velges:

Kretsleder for 2 år
Visekretsleder for 2 år
Inntil 5 styremedlemmer til kretsstyret for 2 år
2 møteledere og 2 varamøteleder for 1 år
Revisor for 1 år

De som sitter i valgkomiteen er:
Asbjørn Hogstad (Hinna) epost: a.hogstad@gmail.com
Jan Tore Helgesen (Randaberg) epost: JanTore.Helgesen@Halliburton.com
Hanne Beth Bratland (1.Sandnes) epost: hbbratland@gmail.com

Forslag sendes valg@vesterlen.no innen 15.januar 2023

Annonse
Eiendomsmegler 1