Fredag 14. april, 18.00 - Lørdag 15. april, 18.00

Ledertrening: Bli en trygg speiderturleder!

Å ha med speidere på tur skal være trygt, og føles trygt, for både speidere og speiderledere

Speiderkretsen, i samarbeid med din speidergruppe, vil invitere deg til et døgn hvor målet er å gi deg tips og gjøre deg trygg på hvordan du kan planlegge og gjennomføre gode og trygge speiderturer.

Vi frisker opp kunnskap om blant annet speidermetoden, speiderprogrammet, veiledning, konflikthåndtering og risikovurdering og knytter dette til bruk i praksis. I tillegg blir det erfaringsdeling, refleksjoner og gode samtaler rundt leirbålet og matlagingen

(mer informasjon kommer).

Annonse
Link