Lørdag 2. september - Søndag 10. september

Friluftslivets uke

Til speidergruppene,

Friluftslivets uke 2021 ble en stor suksess, takket være ildsjeler, lokale lag og foreninger, frivilligsentraler, organisasjoner, FNF-er, friluftsråd og kommuner.

Vi ønsker å rette en stor takk til hver eneste en av dere som bidro til uka!

I år ble det registrert over 1400 turer, aktiviteter og arrangementer i kalenderen på friluftslivetsuke.no, noe som er ny rekord for uka. Tenk at vi sammen har sørget for at folk over hele landet har blitt invitert med ut på flotte friluftsopplevelser en hel uke i strekk!

Du kan allerede nå notere deg at neste Friluftslivets uke vil finne sted 3. – 11. september 2022.

Vi håper dere vil være med da også!

Friluftslivets uke har blitt arrangert hvert år siden 1993. Det er fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv og våre 18 medlemsorganisasjoner, og lokallag - slik som dere - som står bak feiringen.

Uka er en flott mulighet til å synliggjøre aktivitetene deres, og nå ut til enda flere i deres lokalområde. Vi oppfordrer lokale lag og foreninger til å samarbeide med hverandre om arrangementer og aktiviteter denne uka. Slik kan vi få til synergier, minske dobbeltarbeid, og dra nytte av hverandres erfaringer og kompetanse!

Annonse
Hubroo