Torsdag 28. september, 18.00 - 20.30

Unge lederspirer: Fysisk samling

Plan for samlingen:
- Min utfordring. Finn noe dere kan bli bedre på når det gjelder ledelse generelt, eller lederrollen dere har i gruppa spesielt. Ut ifra dette skal vi lage en utfordring som dere skal jobbe med fremover.
- Speidermetoden og speiderprogrammet: Hva er det? Og hvorfor trenger vi bry oss om dette? En repetisjon og grundigere arbeid for å bli tryggere på dette.

Annonse
Tide buss