Onsdag 1. november, 18.00 - 20.30

Unge lederspirer: Fysisk samling

Vi får besøk av ledertrener Nils fra 1. Sandnes og går tilbake til et tema vi har vært innom tidligere: situasjonsorientert ledelse. Vi skal lære litt og øve oss på veiledning som metode for ulike situasjoner.
Her er det mye god lærdom og det er veldig kjekt at Nils vil komme og dele og lære sammen med oss!

Turgruppa har også bedt om å få litt tid til å diskutere turmuligheter og midler/dugnad og oppgavefordeling.

Program:
18.00-18.40: Mat, personlig utfordring, velge ny peff og turgruppas tid
18.45-20.15: Situasjonsorientert ledelse med Nils. Pauser/leker/aktiviteter underveis.
20.15-20.30: Ting som må tas opp, takk for nå og vel hjem

Annonse
Djoin