Fredag 25. oktober - Søndag 27. oktober

Speider- og roverforum nasjonalt

Speiderforum og Roverforum er en demokratisk arena for hhv. speidere i alderen 13-16 år og rovere i alderen 16-25 år. Representantene velges av kretsting og korpsting. Hver krets og hvert korps kan sende to representanter til hvert forum.

Speider- og Roverforum planlegges av prosjektgrupper som ble valgt på forrige forum.

Fra oss deltar:
Speiderforum
Aleksander Hov Andersen, 1.Sandnes
Håkon Roland Thorsen, 1.Sandnes
Vara
Vilde Coward Kaurstad, Tasta
Daniel Ravndal, Strand Jørpeland

Roverforum
Nikolai Hov Andersen, 1.Sandnes
Vilde Øsebak, Madla
Vara:
Mina Emilie Hatleskog, Randaberg
Daniel Lundal, Madla

Annonse
SR bank