Søndag 15. september

Søknadsfrist speiderhytter vinter/vår 2024

De som ønsker å være prioritert som speidergruppe ved leie av Camp773, Frikvarteret og Melshei må søke innen 15.september. Etter den tid er det første mann til mølla.

Camp773: Send søknad til post@camp773.no
Melshei: Send søknad via https://www.1sandnes.no/melsheihytta

Frikvarteret: I vintersesongen fra 15.desember t.o.m. påske er helger og ferier i bruk av Speidernes beredskap. Speidertropper som ønsker hovedhytta med 22 senger kan søke om leie av denne. Alle speidertropper som ønsker dette søker post@frikvarteret.no om dette innen 15.september (da blir helger fordelt). Hytta er ellers disponibel til utleie fra søndag ettermiddag til fredag ettermiddag.

Annonse
Djoin