Torsdag 9. mai, 18.00 - 20.30

Unge lederspirer: Fysisk samling

Vi går litt tilbake og arbeider med lederrollen, evaluerer det vi har gjort i prosjektet og i egen speidergruppe i år og planlegger overlevering til nytt kull lederspirer

Annonse
Gorgon