Fredag 22. november - Søndag 24. november

Førerpatruljesamling for å planlegge vårens program!

Ønsker dere å lære hva en førerpatrulje er og gjør?
Ønsker dere ny inspirasjon til aktiviteter i troppen?
Ønsker dere å få laget en ferdig terminliste for halvåret?
Ønsker dere å få mer medbestemmelse og engasjement blant speiderne?


Vi skal være sosiale og skape samhold i egen førerpatrulje og mellom speidergruppene. Vi skal lære av og med hverandre og inspireres til hvordan drive godt patruljearbeid. Vi skal ha alle med i prioriteringen av månedens temaer, turer og møter. Vi skal lage halvtårsprogram. Prosessen og arbeidsmetodene vi skal bruke, er godt testet ut i et par av kretsens tropper.


Ledere deltar fredag til lørdag, og patruljeførerne blir med hele helgen.

Annonse
Intersport Madla