Torsdag 23. mai, 20.30 - 22.00

Digitalt møte om Forenesdagene

Vi møtes digitalt og snakker gjennom de siste detaljene.

Viktig at alle kan si hvor mange plasser de trenger på fellestransporten på dette møtet.

Annonse
Gorgon